28.11. 2017 istungi päevakord

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 28. novembril 2017. a kell 16.00 Misso Rahvamajas.

 

Päevakorra projekt:

 

1.      Rõuge valla osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Setomaa Valdade Liit.

Ettekandja MTÜ Setomaa Valdade Liit esindaja

2.      Vallavalitsuse liikmetelt info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta.

Ettekandjad vallavalitsuse liikmed

3.      Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

4.      Rõuge vallavanemale ametiauto kasutada andmine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

5.      Vallavalitsuse liikmetele makstava hüvitise suuruse määramine.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

6.      Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

7.      Rõuge Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

8.      Rõuge Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

9.      Rõuge Vallavalitsuse palgajuhend.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

10.  Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse maksmise kord.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk ja volikogu aseesimees Tiit Toots

11.  Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide (v. a arengu- ettevõtluskomisjoni) koosseisude kinnitamine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

12.  Rõuge Vallavolikogu arengu- ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

13.  Rõuge Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

14.  Arupärimisele vastamine.

Ettekandjad volikogu esimees Aigar Kalk ja vallavanem Mailis Koger

 

Aigar Kalk

volikogu esimees