14.11. 2017 istungi päevakord

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. novembril 2017. a kell 16.00 Varstu Kultuurikeskuses

 

Päevakorra projekt:

 

1. Nõusoleku andmine projektis “Rogosi kastellmõisa turismitoote arendamine- interaktiivse mõisa- ja piibulugude ekspositsiooni rajamine“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine 

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

2. Nõusoleku andmine projektis „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

3. Nõusoleku andmine projektis „Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

4. Rõuge valla esindajate  ja nende asendajate  määramine VOL-i juhtorganitesse

    Ettekandja volikogu aseesimees Tiit Toots

5. Arvamuse andmine Kauro kinnistu omandamiseks

    Ettekandja  Rõuge Vallavalitsuse vallavanem Tiit Toots

6. Rõuge vallavanemale töötasu määramine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

7. Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

8. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

9. Rõuge Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur

    Ettekandja Rõuge vallavanem  Mailis Koger

10. Rõuge Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

      Ettekandja Rõuge vallavanem  Mailis Koger

11. Vallavanematele nende volituste lõppemisel hüvitise maksmine ja asjaajamise üleandmine

      Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

 

 

Aigar Kalk

volikogu esimees