29.08 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub   teisipäeval,  29. augustil 2017 a 

algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

1.    Ülesannete delegeerimine SA-le Võrumaa Arenduskeskus.

2.    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

3.    Misso valla rahaliste kohustuse võtmise heakskiitmine.

4.    Huvitegevuse ja -hariduse ühiskava 2017 – 2018 kinnitamine.

5.    Varstu Keskkooli ja lasteaia põhimääruste kehtetuks tunnistamine.

6.    Avaldused ja info.