13.06 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   väljasõiduistung toimub   teisipäeval,  13. juunil 2017 a 

algusega  kell  9.oo    Tagakolga küla Mäekalda puhkemajas..

1.    Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.

2.    Varstu Vallavolikogu 18.11.2014 otsuse nr 1-1.3/15 „Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis” muutmine.

3.    Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamine.

4.    Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus asutamine.

5.    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine.

6.    Volikogu liikmete arvu ja valimisringkondade moodustamine.

7.    Avaldused ja info.