23.05.2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 23. mail 2017 a 

algusega  kell  09.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.    Audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni akti ärakuulamine.

2.    Varstu valla 2016 a. aastaaruande kinnitamine.

3.    Rõuge valla valimiskomisjoni moodustamine.

4.    Avalikuks kasutamiseks määratud eratee  lõigu väljaarvamine.

5.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras.  

6.    Varstu Kooli põhimääruse kinnitamine.

7.    Avaldused ja info.

    7.1. Allan Põder `i avalduse läbiarutamine.

     7.2. Korraldatud jäätmeveo teenustasude  muutmine.