27.12.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  väljasõiduistung toimub teisipäeval, 27. detsembril 2016 a  algusega  kell  18.30. Rõuge rahvamajas.

1.    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.

2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.