02.12.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   reedel, 02. detsembril 2016 a 

algusega  kell  08.oo Varstu Kultuurikeskuses.

1.        Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine.