11.10.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  11. oktoobril  2016 a 

algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (peremehetuks kuulutatud Pähni  külas asuv küün-kelder ca 0,04 ha).

2.      Varstu valla osalemine koduteenuse projektis.

3.      Varstu valla arengukava 2011-2030 ülevaatamine. 

4.      Varstu valla eelarvestrateegia 2016-2020 kinnitamine.

5.      Pärandvara vastuvõtmine.

6.     Avaldused ja info.