23.08.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub   teisipäeval,  23. augustil 2016 a 

algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.  Seisukoha võtmine Mõniste Vallavolikogu 12.07.2016 otsusele nr 1-1.3/223 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks".