14.06.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  väljasõiduistung toimub   teisipäeval,  14. juunil  2016 a 

algusega  kell  14.oo  Punsa külas  jahimajas.

 

1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/alustamisest keeldumine (Misso valla ettepanek).

2.  Audiitori arvamus.

3.  Varstu valla 2015 a aastaaruande kinnitamine.

4.  Varstu Vallavolikogu 12.03.2013 määruse nr 5  „Varstu Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord“ muutmine.

5.  Riigihankes osalemine ja esindaja nimetamine.

6.  Avaldused ja info.