12.04.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  12. aprillil 2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine.

2.      Vallavara müük otsustuskorras.

3.      Kinnistu võõrandamise loa taotlus.

4.      Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/alustamisest keeldumine(Võru linna ettepanek).

5.    Revisjomikomisjonile kontrollülesannete andmine.

6.    Avaldused ja info.