15.03.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  15. märtsil  2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Lõune prefektuuri Võru politseijaoskonna ülevaade 2015. aasta kuritegevuse analüüsist.

2.      Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/mitte nõustumine  (Meremäe, Mõniste, Rõuge ja Antsla valla ettepanekud).

3.      Määruste muutmine seoses eelmise sotsiaalhoolekande seaduse kehtetuks tunnistamisega.

4.      Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.

5.      Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.

6.      Määruse kehtetuks tunnistamine.

7.    Vallavanema töötasu määramine.

8.    Avaldused ja info.