16.02.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  16. veebruaril  2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav   p ä e v a k o r d: 

1.    Varstu valla 2016 aastat eelarve vastuvõtmine.

2.    Varstu valla vapimärkide andmine.

3.    Avaldused ja info.