19.01.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  19. jaanuaril  2016

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Vallavara võõrandanmine enampakkumise korras.

2.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

3.    Töötajate koosseisu muutmine.

4.    Varstu valla 2016 aasta eelarve I lugemine.

5.    Haldusreformist.  Seaduse eelnõu saadetud 07.01.2016

6.    Avaldused ja info.