15.12.2015 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  15. detsembril  2015 a 

algusega  kell  13.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Maade munitsipaliseerimine.

2.    Varstu valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018.

3.    Avaldused ja info.