17.12.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

17. detsembril 2013 a.  algusega  kell  12.30  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.

2.      Varstu Vallavolikogu 19.02.2013 otsuse nr 1-1.3/02 „Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis" muutmine.

3.      Varstu Vallavolikogu 12.03.2013 määruse nr 1-1.5/05 „Varstu Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord" muutmine

4.      Volikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste suuruse määramine ja maksmise kord.

5.      Vallavanemale töötasu määramine.

6.      Varstu valla 2013 a  eelarve muudatused.

7.      Avaldused ja info.

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees