19.11.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VIII koosseisu  III  istung toimub  teisipäeval,                                  

19. novembril 2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Vallavalitsuse kinnitamine.

2.      Volikogu aseesimehe valimine.

3.      Volikogu komisjonide moodustamine.

4.      Revisjonikomisjoni moodustamine.

5.      Volikogu komisjonide esimeeste valimine.

6.      Varstu valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse.

7.      Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale esindajate ja nende asendajate nimetamine.

8.      Avaldused ja info.