17.11.2015 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  17. novembril  2015 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine.

2.    Töötajate koosseisu muutmine.

3.    Teede munitsipaliseerimine.

4.    Avaldused ja info.