12.11.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VIII koosseisu  II  istung toimub  teisipäeval,               

12. novembril  2013 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.       Vallavanema valimine.

2.      Avaldused ja info.