01.11.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VIII koosseisu esimene  istung toimub  reedel,   01. novembril  2013 a.  algusega           kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Volikogu esimehe valimine.

2.      Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.