20.10.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  20.  oktoobril  2015 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 kinnitamine.

2.    Varaliste kohustuse võtmine.

3.    Varstu valla arengukava 2011-2030 ülevaatamine.  

4.    Avaldused ja info.