30.09.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  esmaspäeval,   30.  septembril  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Jaoskonnakomisjoni moodustamine.

2.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

3.      Varstu valla 2013 eelarve muudatused.

4.      Varstu valla 2013 eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 kinnitamine.

5.      Avaldused ja info