11.06.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   11.  juunil  2013 a.  algusega  kell  14.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Haldusreformist ja seisukoha kujundamine tõmbekeskuste osas.

2.      Seisukoha kujundamine Kubija Laululava haldamise osas. 

3.      Avaldused ja info.