21.08.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub  reedel,  21.  augustil 2015 a 

algusega  kell 09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Maa sihtotstarbe muutmise ja maaüksuse võõrandamise loa taotlemine.

2.    Seisukoht kinnisasjade omandamise loa taotlemiseks.

3.    Pärandvara vastuvõtmine.

4.    Avaldused ja info.