21.05.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   21.  mail  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus.

2.      Varstu valla 2012  majandusaasta aruande kinnitamine.

3.      Varstu valla 2013 a  eelarve muudatused.

4.      Varstu vallavara valitsemise kord.

5.      Varstu valla äriühingu asutamine.

6.       Avaldused ja info.