09.06.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu väljasõiduistung toimub teisipäeval,

9. juunil 2015  algusega kell 13.oo  Kõrgepalus

Soovitatav   p ä e v a k o r d: 

1.    Audiitori arvamus, reviskonikomisjoni akt ja Varstu valla 2014 a majandusaasta aruanne.

2.    Varstu valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord.

3.    Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.

4.    Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.

5.    Varstu valla teede nimekiri.

6.    Maa sihtotstarbe muutmise loa taotlemine.

7.    Vallavara võõrandamine.

8.    Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

9.    Avaldused ja info.