16.04.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   16. aprillil  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Rõuge valla üldplaneeringu kooskõlastamine.

2.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

3.      Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega.

4.      Avaldused ja info.