29.01.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu VII koosseisu 33.istung toimub 

teisipäeval,  29. jaanuaril 2013 a.

algusega  kell  09.00  Varstu kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.     Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013–2015 kinnitamine.

2.     Varstu Vallavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine.

3.     Varstu valla koolide ja lasteaia töötajate koosseisude kinnitamine.

4.      Varstu valla 2012 a eelarve muudatused.

5.     Varstu valla 2013 a eelarve I lugemine.

6.     Avaldused ja info. 

 

Volikogu liikmed: Margus-Ruitlane-Rüütli asemele  Helju Toots  telefon 53618661, e-posti aadressi ei ole.