29.08.12 istungi päevakord

29.08.2012 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  kolmapäeval,  29. augustil 2012 a.

algusega  kell  09.00  Varstu kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Seisukoht kinnisasja omandamise loa taotlemiseks.

2.      Vallavalitsuse koosseisus muudatuste tegemine.

3.      Krabi Põhikooli ja Varstu Lasteaia Sipelgas hoolekogudesse uute esindajate nimetamine.

4.      Sotsiaal- ja terviseedenduskomisjoni koosseisus muudatuste tegemine.

5.      Avaldused ja info. 

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees