10.03.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub  teisipäeval,  

10. märtsil 2015 a.  algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Ülevaade politseitööst Võrumaal 2014 a.

2.      Varstu Keskkooli arengukava kinnitamine.

3.      Varstu Keskkooli tegevuse ümberkorraldamine.

4.      Varstu valla 2015 a eelarve II lugemine.

5.      Vallavanema töötasu kinnitamine.

6.      Avaldused ja info.