10.04.12 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub  teisipäeval,  10. aprillil  2012 a.

algusega  kell  09.00 Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Maade munitsipaalomandisse taotlemine. Asendiplaanidega saab tutvuda vallamajas.

2.      Autoõppe sõiduõppe hinna muutmine.

3.      Antsla valla üldplaneeringu kooskõlastamine.

4.      Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega.

5.      Varaliste kohustuste võtmine.  

6.      Avaldused ja info. 

 

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees