10.02.15 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu    istung toimub  teisipäeval,                                  

10. veebruaril  2015 a.  algusega  kell  09.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Rahvakohtuniku kandidaadi valimine.

2.      Jaoskonnakomisjoni moodustamise Riigikogu valimisteks.

3.      Ehitise peremehetuks tunnistamine.

4.      Varstu valla vapimärkide andmine.

5.      Avaldused ja info.