20.01.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

20. jaanuaril 2015 a.  algusega  kell  09.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.       “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020“.

2.      Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

3.       Varstu valla 2015 a eelarve I lugemine.

4.      Avaldused ja info