16.12.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,  16. detsembril 2014 a.  algusega  kell  12.30  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Varstu valla põhimääruse eelnõu II  lugemine.

2.      Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.

3.      Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord.

4.      Avaldused ja info.