18.11.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

18. novembril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Taotluse  esitamine Varstu aleviku kergliiklustee rajamiseks.

2.      Varstu Vallavolikogu 13.12.2011 määruse nr 9 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ muutmine.

3.      Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis.

4.      Volikogu õigusaktide  kehtetuks tunnistamime.

5.      Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.

6.      Varstu valla põhimääruse I  lugemine.

7.      Avaldused ja info.