14.10.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

14. oktoobril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Varstu valla raamatukogude kasutamise eeskiri.

2.      Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine.

3.       Avaldused ja info.