16.09.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu korraline istung toimub  teisipäeval,                                  

16. septembril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Varstu lasteaia arengukava kinnitamine.

2.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

3.      Varstu valla arengukava 2011-2030 muutmine.

4.       Avaldused ja info.