17.06.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu korraline istung toimub  teisipäeval,                                  

17. juunil 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus.

2.      Varstu valla 2013 majandusaasta aruande kinnitamine.

3.      Ehitiste peremehetuse tuvastamine.

4.      Vallavara võõrandamine.

5.       Avaldused ja info.