20.05.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu korraline istung toimub  teisipäeval,                                  

20. mail 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Sotsiaaleluruumi asendamine.

2.      Määruste kehtetuks tunnnistamine.

3.      Huvide deklaratsiooni registrile andmete esitamiseks deklarantide halduri  määramine.

4.      Pädevuse delegeerimine.

5.      Avaldused ja info.