22.04.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval, 22. aprillil 2014 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.  

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine.

2.      Varstu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.

3.      Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine.

4.      Varstu valla üldplaneeringu ülevaatamine.

5.      Varstu valla avaliku korra eeskirja kehtetuks tunnistamine.

6.       Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamedi valimisteks.

7.      Revisjonikomisjonile kontrollülesannete andmine.        

8.      Avaldused ja info.