18.03.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,  18. märtsil 2014 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Varstu valla 2014.a. eelarve II lugemine.

2.    Varstu Vallavolikogu 19.12.2006  määruse nr  9 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord“ muutmine.  

3.    Varstu valla jäätmehoolduseeskiri.            

4.    Avaldused ja info.