18.02.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                   

18. veebruaril 2014 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.                                        

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Varstu valla ehitusmäärus.

2.      Varstu valla vapimärkide andmine.

3.      Varstu valla koolivõrgu ümberkorraldamine.

4.      Vallavara tasuta kasutusse andmine.

5.      Ühise jäätmehanke korraldamine koostöös teiste maakonna omavalitsustega.

6.      Avaldused ja info.