21.01.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

21. jaanuaril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Ülevaade politsei tegevusest Võru maakonna ja Varstu vallas 2013 aastal.

2.      Varstu valla avaliku korra eeskiri.

3.      Varstu  valla heakorra- ja kaevetööde  eeskiri.

4.      Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

5.      Tiheasutusalal raieloa andmise tingimused ja kord.

6.      Varstu valla 2014 a  eelarve esimene lugemine.

7.      Lõuna-Eesti Haigla müügist.

8.      Avaldused ja info.