Vee ja kanalisatsiooniprojekt

2012 aasta juulis lõppesid projekti  " Varstu vallas ühisvee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja rajamine (Projekt nr 87) tegevused.

 

Projekti eesmärgiks oli Varstu valla elanikele kvaliteetse ühisvee-ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine.

Projekti tegevused:

Vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja ehitamine, biotiikide puhastamine Krabi külas

Veesüsteemi rekonstrueerimine ja ehitamine Varstu aleviku Pilpa asumis.

 

 

Projekti tulemusena saavad vähemalt 35 inimest  puhta vee ja võimaluse kasutada kanalisatsiooni. Väheneb puhta vee kadu läbi amortiseerunud veetrasside.

Krabi külas väheneb reostus läbi amortiseerunud kanalisatsiooni trassi  ja puhastatud biotiigid asuvad taas oma funktisiooni täitma.

 

Projekti  toetas Keskkonnainvesteerimgute Keskus.