Projekt " Varstu järve ja roobioru lumbi saneerimine".

 

Projekti eesmärgiks oli Varstu järve ja Roobioru lumbi kinnikasvamise peatamine, veekogu puhastamine ja süvendamine ning  atraktiivsemaks muutmine koos kallaste korrastamisega ja ujumis- puhkekoha rajamisega valla elanikele.