Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2015

 

 

 

 

Varstu Vallavalitsus kinnitas 26. juunil 2015 toimunud istungil hajaasustuse programmi toetuse saajad 2015. aastal. 

1. Toetuse saaja: Margus Ruitlane-Rüütli 
Projekti nimetus ja tegevus: “Timuski-Jakobi puurkaev”. Puurkaevu ehitus Timuski-Jakobi kinnistule Varstu valla Raudsepa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4946,91  eurot ja omafinantseering 2473,09 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

2. Toetuse saaja: Jane  Soe 
Projekti nimetus ja tegevus: “Haldja talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Haldja kinnistule Varstu valla Pähni külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2608  eurot ja omafinantseering  1304 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  01.09.2016 a.

 

3.   Toetuse saaja: Maimu Sosare
Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu veetrass”. Veetrassi ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Hintsiko külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  1280  eurot ja omafinantseering 640 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  01.09. 2016 a.

 

4. Toetuse saaja: Eda  Kikkas 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu veetrass”. Veetrassi ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Paganamaa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  960 eurot ja omafinantseering 480 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

5. Toetuse saaja: Thomas Apitius 
Projekti nimetus ja tegevus:  “Kirsimäe talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus ja veetrassi rajamine Kirsimäe kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4480 eurot ja omafinantseering 2240 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  30.08.2016 a.

 

6. Toetuse saaja: Ebely Paulus, kaastaotlejad Ülo Ojamägi ja Eha Kuus
Projekti nimetus ja tegevus: “Saare puurkaev ja veetorustik”. Puurkaevu ehitus Saare kinnistule ja veetrassi ehitus  Saare, Laane  ja Laanekodu kinnistutele  Varstu valla Harjukülas.  
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  10 550 eurot ja omafinantseering 5275 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

7. Toetuse saaja: Maimu Sosare 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Hintsiko külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2800 eurot ja omafinantseering 1400  eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09. 2016 a.

 

8. Toetuse saaja: Oleg Tereping 
Projekti nimetus ja tegevus: “Nurmpera salvkaevu rekonstrueerimine”. Salvkaevu puhastamine, süvendamine ja veetorustiku rekonstrueerimine Nurmpera kinnistul  Varstu valla Liguri külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4464 eurot ja omafinantseering 2232 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.10.2016 a.

 

9. Toetuse saaja: Reelika Jäädmaa 
Projekti nimetus ja tegevus: “Riimi talu kanalisatsioon”. Kanalisatsioonisüsteemi ehitus Riimi kinnistule Varstu valla Kõrgepalu külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2080 eurot ja omafinantseering 1040 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.08.2015 a.

 

10. Osalise toetuse saaja: Kaja Koch  
Projekti nimetus ja tegevus:“Saare talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Saare kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: osalise toetuse suurus  3447,61 eurot ja omafinantseering 3902,39 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.07.2016 a.

 

Hajaasustuse programmi  täiendava toetuse saajad 2015  

Varstu Vallavalitsus 03.08. 2015 toimunud istungil kinnitas  hajaasustuse programmi täiendava  toetuse saajad 2015. aastal. 

1. Osalise toetuse saaja  Kaja Koch   sai täiendava  toetusena 1452, 39 eurot mille võrra vähenes omafinantseering.
Projekti nimetus ja tegevus: “Saare talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Saare kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: Lõplik toetuse suurus 4900 eurot, omafinantseering 2450 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.07.2016 a.

 

2. Toetuse saaja: Eda  Kikkas 

Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Paganamaa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2000 eurot ja omafinantseering 1000 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

 

 

Hajaasustuse programmi infopäev toimub 15. aprillil kell 15.00

 

Varstu Kultuurikeskuses                                         

Varstu Vallavolikogu 26.03.2015 otsusega nr 08 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjon:

Igor Raju-komisjoni esimees;

Signe Arumäe – komisjoni liige;

Viktor Filippov – komisjoni liige;

Aivar Kender – komisjoni liige;

Rainer Vissel  - komisjoni liige.

 

Varstu vallas  hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks määras volikogu leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsuse  määras volikogu järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;

prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;

prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;

prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Varstu Vallavalitsuses on majandusspetsialist Rainer Vissel tel. 7821354 või 5303 8182;  e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

2015 hajaasustuse programm

 

Hajaasustuse programmi 2015 taotlusvoor on avatud perioodil  16. märtsist kuni 18. maini 2015 Rõuge, Haanja, Urvaste, Antsla, Mõniste, Varstu, Vastseliina, Meremäe, Misso, Sõmerpalu, Lasva ja Võru vallas.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

 Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument."

Dokument on avaldatud:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Lisainfo: Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Varstu  Vallavalitsuses on majandusspetsialist Rainer Vissel tel. 78 31 354 või 5303 8182 e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetuse saajad 2014

 

Varstu Vallavalitsus kinnitas 18.augustil 2014 toimunud istungil hajaasustuse programmi toetuse saajad 2014. aastal. 

 

1. Toetuse saaja: Linda Parts
Projekti nimetus ja tegevus: Projekt “Vahesaare talu puurkaev” . Puurkaevu ehitus Vahesaare kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 5690.00  eurot ja omafinantseering 1661,88 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.11. 2015 a.

 

2. Toetuse saaja: Tiina Teder,  kaastaotlejad  Reti Hordo ja Malle Vissel.
Projekti nimetus ja tegevus: Projekt “Tammiku talu puurkaev ja veetorustik”. Puurkaevu ehitus Tammiku kinnistule ja veetorustik Naadi ja Männistu kinnistutele Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 12 798.00  eurot ning oma- ja kaasfinantseering  4266.00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.11. 2015 a.

 

3. Toetuse saaja: Urmo Viiberg
Projekti nimetus ja tegevus: Projekt “Räesto-Hendriku talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Räesto-Hendriku  kinnistule Varstu valla Viru külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 6084.00  eurot ja omafinantseering 2028.00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.11. 2015 a.

 

2014 taotlusvoor

 

Käivitub  hajaasustuse programm

Võru maavalitsus kuulutas 7. aprillil avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu ja Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase ja 35-aastase määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1) veesüsteemid;

2) kanalisatsioonisüsteemid;

3) juurdepääsuteed;

4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008–2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.                                                    Taotluste esitamise lõpptähtaeg on  9. juuni 2014. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta on leitav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Võru maavalitsus korraldab Varstu ja Mõniste valla taotlejatele teabepäeva 28. aprillil algusega kell 17.00 Varstu Kultuurikeskuses.

 

Lisainfo:  Rainer Vissel, Varstu vallavalitsus (78 21 354) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786 8322, 5309 0923 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Kinnitatud varstu Vallavolikogu 22.04.2014 otsusega nr 05

 

Igor Raju – komisjoni esimees,
Signe Arumäe – komisjoni liige,
Viktor Filippov – komisjoni liige,
Aivar Kender - komisjoni liige,
Rainer Vissel – komisjoni liige.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 9. juuni 2014. a.

Toetuse saajad

          Taotleja             Taotletav toetuse       Omafinantseeringu             Projekti algus- ja

                                             suurus                          määr                                lõpptähtaeg

1.1. Hille Kihulane            1339.55                669.67       (33,33 %)     01.07.2012 – 01.07.2013

Maasiksoo talu salvkaevu puhastus ja veetrass.

 

1.2. Kaimo Tara                1741.95                871.00       (33,33 %)     15.07.2012 – 30.11.2012

Skaudi talu veevarustus.

 

1.3. Ene  Kukk                   1466.00               734.00       (33,36 %)     01.07.2012 – 30.11.2012

Alska talu rauaeraldusseadmed.

 

1.4. Maidu Laht                 3128.26              1563.91      (33,33 %)    01.09.2012 – 01.09.2013

Jõekalda kinnistu kaevu renoveerimine ja veetrassi rajamine.

 

1.5. Mati Kond                   1423.00               712.00      (33,34 %)    01.07.2012 – 01.07.2013

Väike Palu veetrassi ehitus.

 

Dokumendid

Hajaasustuse korraldus 2012