Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2016

Varstu Vallavalitsus kinnitas 29. juunil 2016 toimunud istungil hajaasustuse programmi toetuse saajad 2016. aastal. 

1. Toetuse saaja: Kreetel Kikkas  
Projekti nimetus ja tegevus: “Lätte  veesüsteem”. Veesüsteemi rajamine Vana-Roosa küla Lätte kü.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  436  eurot ja omafinantseering 218 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

2. Toetuse saaja: Aigi Young 
Projekti nimetus ja tegevus: “Mügramäe kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Mügramäe kinnistule Varstu valla Paganamaa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2572 eurot ja omafinantseering  1286 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  30.09.2017 a.

 

3.   Toetuse saaja: Avo Pikk
Projekti nimetus ja tegevus: “Palandu talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Palandu kinnistule Varstu valla Mutemetsa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2332  eurot ja omafinantseering 1168 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  01.09.2017 a.

 

4. Toetuse saaja: Rainer Vissel 
Projekti nimetus ja tegevus: “Lillemäe kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Lillemäe kinnistule Varstu valla Kangsti külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2332 eurot ja omafinantseering 1168 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2017 a.

 

5. Toetuse saaja: Toivo Taal 
Projekti nimetus ja tegevus:  “Hüvangu talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Hüvangu kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2480 eurot ja omafinantseering 1240 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  30.09.2017 a.

 

6. Toetuse saaja: Rein Parv 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kriguli talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Kriguli kinnistule  Varstu valla Matsi külas.  
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4880 eurot ja omafinantseering 2440 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

7. Toetuse saaja: Kairi Kuus 
Projekti nimetus ja tegevus: “Saare talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Saare kinnistule Varstu valla Krabi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2524 eurot ja omafinantseering 1362  eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2017 a.

 

8. Toetuse saaja: Mirian Sild 
Projekti nimetus ja tegevus: “Sepa talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Sepa kinnistul  Varstu valla Kangsti külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2500 eurot ja omafinantseering 1250 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31.12.2016 a

 

9. Toetuse saaja: Kreetel Kikkas 
Projekti nimetus ja tegevus: “Lätte talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni  ehitus Lätte kinnistule Varstu valla Vana-Roosa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 1940 eurot ja omafinantseering 971,20 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

10. Toetuse saaja: Rein Valge 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kaarnapalu talu tee”. Tee ehitus Kaarnapalu kinnistule Varstu valla Soolätte külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 1164,80 eurot ja omafinantseering 582,40 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

11. Toetuse saaja: Martin Remmelgas 
Projekti nimetus ja tegevus: “Metsataga talu tee”. Tee ehitus Metstaga kinnistule Varstu valla Metstaga külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2531 eurot ja omafinantseering 1265,85 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

12. Osalise toetuse saaja: Martin Pehlak 
Projekti nimetus ja tegevus: “Uibumäe talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Uibumäe kinnistule Varstu valla Soolätte külas. Tingimuslik otsus: Projekti rahastamiseks jätkub toetusvahendeid riigi ja omavalitsuse poolt osaliselt, kui taotleja nõustub projekti elluviimisel osalise rahastamisega. Taotleja ei olnud nõus osalise rahastamisega.