Toetuse saajad 2014

 

Varstu Vallavalitsus kinnitas 18.augustil 2014 toimunud istungil hajaasustuse programmi toetuse saajad 2014. aastal. 

 

1. Toetuse saaja: Linda Parts
Projekti nimetus ja tegevus: Projekt “Vahesaare talu puurkaev” . Puurkaevu ehitus Vahesaare kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 5690.00  eurot ja omafinantseering 1661,88 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.11. 2015 a.

 

2. Toetuse saaja: Tiina Teder,  kaastaotlejad  Reti Hordo ja Malle Vissel.
Projekti nimetus ja tegevus: Projekt “Tammiku talu puurkaev ja veetorustik”. Puurkaevu ehitus Tammiku kinnistule ja veetorustik Naadi ja Männistu kinnistutele Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 12 798.00  eurot ning oma- ja kaasfinantseering  4266.00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.11. 2015 a.

 

3. Toetuse saaja: Urmo Viiberg
Projekti nimetus ja tegevus: Projekt “Räesto-Hendriku talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Räesto-Hendriku  kinnistule Varstu valla Viru külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 6084.00  eurot ja omafinantseering 2028.00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.11. 2015 a.