Rõuge valla valimiskomisjoni teade

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide alusel kindlaks Rõuge valla volikogu valimise hääletamistulemused ja valimistulemused.

Rõuge valla valimiskomisjon kinnitas ringkondade  hääletamistulemuste protokollid ning esialgse valimistulemuste protokolli.

Kui kolme päeva jooksul ei teki Rõuge vallas hääletamise korraldamise ja valimistoimingute osas vaidlusi, koguneb Rõuge valla valimiskomisjon reedel, 20. oktoobril 2017,  et võtta vastu otsused valimistulemuste kohta - kinnitada volikogu liikmed, asendusliikmed ning registreerida lisamandaadid. Samuti määrab valimiskomisjon esimesel võimalusel volikogu liikmetele, kelle volitused vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dele 18 ja 19 kas peatuvad või lõpevad, asendusliikmed.

Kui valimistoimingute ja hääletamistulemuste kohta esitatakse hääletamistulemuste kinnitamisest 3 päeva jooksul kaebus, koguneb Rõuge valla valimiskomisjon valimistulemuste lõplikuks kinnitamiseks pärast kaebuste lahendamist.

 

 

Jaga