Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta sügisvoor on taotlemiseks avatud

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 

 

Toetusi saab programmist taotleda kahe meetme kaudu:

  • Meede 1 „Kogukonna areng"
  • Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.  

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Programmi sügisvoorus on taotluste esitamise tähtaeg 2. oktoober 2017.

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid asuvad KÜSK kodulehel http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor.

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada maavalitsusele taotluse esitamise tähtpäevaks:

E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused aadressile info@voru.maavalitsus.ee  kuni kella 16.30-ks.

Postiga aadressil Võru maavalitsus, Jüri 12, Võru 65620 (postitempel  ei tohi olla hilisem kui taotluse esitamise tähtpäev).

Paberkandjal ühes eksemplaris Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109 hiljemalt kella 16.30-ks.

Infopäev toetuse taotlejatele toimub 20. septembril kell 15.45 - 18.00 Võru Instituudi I korruse saalis (Tartu 48).  Registreerimine on avatud 18. septembrini alloleval lingil.

https://goo.gl/forms/SquCCdJ8kW8CsnsY2

 

 

Jaga